Promítání filmu O Plzni vážně i nevážně s Miroslavem Horníčkem aneb Být Plzeňákem…

Promítání filmu O Plzni vážně i nevážně s Miroslavem Horníčkem aneb Být Plzeňákem…

V pátek 9.6.2023 jsme měli v příjemném prostředí centra Vochomůrky příležitost zavzpomínat na mistra inteligentního humoru Miroslava Horníčka. Naše pozvání přijal Mgr. Jiří Hlobil, spoluautor scénáře filmu O Plzni vážně i nevážně s Miroslavem Horníčkem aneb Být Plzeňákem…, který nás provedl příběhem vzniku tohoto snímku a podělil se o své vzpomínky na Miroslava Horníčka. Třicet let starý film nás zavedl do Plzně […]

Zastavení u remízu – osazení lavičky

Zastavení u remízu – osazení lavičky

Dne 5. května umístili dobrovolníci z Okrašlovacího spolku Vochov novou lavičku u cesty k remízu. Lavička stojí v řadě jabloní, které spolek spolu s dalšími dobrovolníky vysadil na podzim. Děkujeme všem, kdo se na osazení lavičky i její přípravě podíleli. Děkujeme také Janu Altmanovi, že věnoval jabloním potřebnou jarní péči. Doporučujeme lavičku navštívit v různou denní dobu a užít si jedinečné výhledy.

Ptačí budky od Okrašlovacího spolku Vochov

Ptačí budky od Okrašlovacího spolku Vochov

Okrašlovací spolek umístil se souhlasem obce Vochov několik ptačích budek ve vochovském lesíku. Další budky budou postupně přibývat. Budky jsme objednali u zkušeného výrobce (www.budkajakodarek.cz) a jejich následné sestavení nechali na našich členech včetně těch nejmladších, kterým jen asistovali rodiče. Rozmístěním ptačích budek pomáháme těm druhům ptactva, které si dutinu pro hnízdění netesají sami, ale hledají již existující dutiny. Vhodných […]

Uklidili jsme Vochov a jeho okolí

Uklidili jsme Vochov a jeho okolí

Okrašlovací spolek Vochov se již po čtvrté zapojil do celorepublikové akce Ukliďme Česko, při které dobrovolníci sbírali odpadky v okolí svých domovů. Společným úkolidovým dnem byla sobota 1. dubna 2023. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří nevzali pozvání na jarní úklidovou akci jako aprílový žert, nenechali se odradit proměnlivostí počasí ani podmáčeným terénem a podíleli se na sobotním úklidu. Velký dík patří […]

Krmítka Okrašlovacího spolku Vochov

Krmítka Okrašlovacího spolku Vochov

Okrašlovací spolek během této zimy umístil ve Vochově a v blízkém okolí opět několik krmítek, do kterých můžete ptáčkům sypat krmení. Zároveň bychom rádi upozornili na akci nazvanou Ptačí hodinka. Sčítání ptáčků během této akce bude probíhat ve dnech 6.-8. ledna 2023. Na webových stránkách informuje Česká společnost ornitologická o tom, jak se do Ptačí hodinky zapojit, představuje na úrovni okresů […]

Vánoční přání Okrašlovacího spolku

Vánoční přání Okrašlovacího spolku

Zastavte se na Štědrý den u kapličky nebo zvoničky. Spolu s malými skauty zde nachystáme do lucerniček světlo z Betléma. Betlémské světlo je symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku klidu, přátelství, nezištnosti a lidské vzájemnosti. Okrašlovací spolek přeje všem krásné prožití vánočních svátků.

Adventní kalendář 2022

Adventní kalendář 2022

Ve všední den i ve svátek se ve Vochově rozsvěcí další světla v adventním kalendáři. Kromě čísel označujících den se o víkednu přidávají písmena, která postupně vytvoří tajenku. Nápověda se objevuje každý den na facebooku Okrašlovacího spolku Vochov. Přejeme příjemně prožitý čas předvánoční.

Podzimní výsadba jabloní u cesty do remízu

Podzimní výsadba jabloní u cesty do remízu

V sobotu 5. listopadu 2022 vysadili dobrovolníci u cesty do remízu 17 jabloní. Vysokokmenné jabloně věnoval Okrašlovací spolek obci Vochov. O realizaci tohoto projektu spolek usiloval od roku 2020. Až nyní našel tento projekt podporu obce a dobrovolníci mohli stromy pro obec vysázet. Aktivity spolku se v příštím roce zaměří na zalévání stromů, které za celou dobu své činnosti vysadil, a údržbu […]

Lavičkový běh – druhý ročník odstartoval v sobotu 1.10.2022

Lavičkový běh – druhý ročník odstartoval v sobotu 1.10.2022

Na trať lavičkového běhu se vydali zkušené běžkyně a běžci, kteří museli během časového limitu překonat řadu výzev. Mezi ně patřila i prodloužená trať, která se od zimy rozšířila o čtyři nová stanoviště s lavičkami! Do rodiny laviček přibyl v prosinci sobík, v průběhu roku 2022 pak i lavička u zvoničky, Vochomůrek a další lavičky v Křimicích. Náročnou trať si […]