Aktivity

Vánoční přání Okrašlovacího spolku

Zastavte se na Štědrý den u kapličky nebo zvoničky. Spolu s malými skauty zde nachystáme do lucerniček světlo z Betléma.

Betlémské světlo je symbolem naděje, světla, jež překonává tmu. Cílem je šířit zároveň s plamínkem myšlenku klidu, přátelství, nezištnosti a lidské vzájemnosti.

Okrašlovací spolek přeje všem krásné prožití vánočních svátků.