Chci podpořit spolek

Okrašlovací spolek Vochov vznikl v roce 2019 s cílem vyvíjet činnost, iniciovat podněty a reagovat na dění v oblastech:

  • Ochrana přírody a krajiny
  • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana veřejného zdraví
  • Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy
  • Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
  • Ochrana zeleně v obci

Stanovy Okrašlovacího spolku jsou k nahlédnutí zde.

Okrašlovací spolek Vochov je neziskovou organizací. Veškeré příjmy pocházejí z darů fyzických a právnických osob a grantů. Náklady na aktivity spolku jsou hrazeny z transparentního účtu 2501712566/ 2010 vedeného u Fio bank.

Budeme velice rádi, když naši činnost podpoříte přispěním libovolné částky na výše uvedený účet.
Přispět můžete také na konkrétní projekt zveřejněný na našich stránkách uvedením jeho názvu do zprávy pro příjemce. Vás nebo Vaši firmu pak můžeme uvést jako osobu, která akci podpořila.

Vaše příspěvky v ročním úhrnu min. 1000Kč jsou odečitatelnou částkou daně z příjmu. K tomu potřebné potvrzení o daru Vám rádi zašleme, pokud nám pošlete požadavek na náš email osvochov@gmail.com.

V minulosti konkrétní projekt podpořila Nadace ČEZ, Nadace Via, společnosti IPODLAK s.r.o., Minibagr-Vochov nebo RUML Industry s.r.o. Všem dárcům velice děkujeme.