Aktivity

Ptačí budky od Okrašlovacího spolku Vochov

Okrašlovací spolek umístil se souhlasem obce Vochov několik ptačích budek ve vochovském lesíku. Další budky budou postupně přibývat. Budky jsme objednali u zkušeného výrobce (www.budkajakodarek.cz) a jejich následné sestavení nechali na našich členech včetně těch nejmladších, kterým jen asistovali rodiče.

Rozmístěním ptačích budek pomáháme těm druhům ptactva, které si dutinu pro hnízdění netesají sami, ale hledají již existující dutiny. Vhodných dutin může být omezené množství, a tak sýkory, lejsci, brhlíci, rehci zahradní a další druhy budku vyrobenou člověkem rádi využijí. Ptáci na místech, kde zahnízdí, pomáhají likvidovat hmyzí škůdce a díky budkám jsou chráněni před nepřízní počasí a predátory. Při výrobě a umisťování budek se zvídavé děti dozvídají nové informace o přírodě a vytvářejí si k ní vztah. Proto se budeme snažit i nadále zapojovat do výroby budek zejména děti.

Více informací o ptácích žijících v Čechách nebo přímo o ptačích budkách naleznete například na stránkách České společnosti ornitologické (https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/ptaci-budky/).