Naučná stezka

Malba v tunelu Za kanálem ve Vochově

Připravujeme naučnou stezku o historii Vochova

Okrašlovací spolek Vochov v roce 2024 připravuje naučnou stezku o historii Vochova. Stezka bude mít 13 zastavení a přinese nejen podrobné informace o historických událostech, osobnostech nebo zajímavých místech, ale také interaktivní a multimediální materiály.

Jaké významné události se ve Vochově udály a jaké významné osobnosti ve Vochově žily nebo se zde alespoň zastavily? To Vám již nyní napoví murál v tunelu Za kanálem.

Kříž sv. Vojtěcha

Zastavení u kříže sv. Vojtěcha

Kříž se nachází na na hranici katastru obcí Kozolup a Vochova.

Zachovalý podstavec, který se dochoval jako jediná část sochy sv. Vojtěcha, na původní místo vrátil Okrašlovací spolek Vochov v dubnu 2022. Na místo sochy nechal vyrobit na návrh Radka Popelky železný kříž, který symbolizuje jak sv. Vojtěcha, tak jeho spojení s bratrem Radimem.


28. dubna 2024 se uskuteční první putování po místech spojených se sv. Vojtěchem. Tato místa jsou tři, a tvoří proto pomyslný trojúhelník. Patří k nim kříž, kaplička sv. Vojtěcha v Křimicích a kostel sv. Vojtěcha ve Vejprnicích. S podrobnostmi Vás seznámíme v průběhu následujících dní.