Malá pouťová slavnost a mše svatá

Malá pouťová slavnost a mše svatá

Srdečně zveme na tradiční pouťovou slavnost a mši svatou v neděli 28. července v 17 hod do Vochova. Z důvodu probíhajících renovačních prací na kapličce sv. Anny bude mše sloužena u zvoničky. Po mši bude následovat sousedské setkání s drobným občerstvením. Děkujeme všem členům spolku, kteří se budou na přípravách podílet.

Těšíme se na prázdniny

Těšíme se na prázdniny

Nejsme hrdými partnery českého hokeje, ale můžeme napsat, že jsme již popáté hrdými partnery Vochomůrek při pořádání dětského odpoledne! Těšíme se na všechny aktivní účastníky, pro které Okrašlovací spolek Vochov opět připravuje stanoviště, kde potrénují hlavu i tělo.

Péče o duby u řeky Mže a nová výsadba

Péče o duby u řeky Mže a nová výsadba

Při zalévání doubků u řeky Mže, které členové spolku vysadili na podzim 2023, jsme zjistili, že několik sazenic si po shrnutí pletiva dali místní živočichové, nejspíše bobři nebo nutrie, jako zákusek. Tyto sazenice jsme nyní nahradili a doplnili vyšší pletivo. Zároveň jsme nahradili jeden suchý doubek z dřívější výsadby. Při té příležitosti jsme doplnili na volná místa s laskavým souhlasem […]

Svatovojtěšský trojúhelník

Svatovojtěšský trojúhelník

Městský obvod Plzeň 5 – Křimice a Okrašlovací spolek uspořádali pochod po místech spojených se sv. Vojtěchem nazvaný Svatovojtěšský trojúhelník. První ročník Svatovojtěškého trojúhelníku se konal 28. dubna 2024, pět dní po svátku tohoto českého patrona. Chodci a cyklisté vyrazili z nádraží v Křimicích přes Horničku do Vochova a absolvovali trasu 6 km, 10 km, nebo 15 km. Odhodlaní účastníci […]

Členové spolku vysadili dva nové duby

Členové spolku vysadili dva nové duby

Pokud jste šli kolem, nemohli jste si nevšimnout dvou nově vysazených stromů mezi poli. Jedná se o staré odrůdy dubu, které rostou do výšky a silné páteřní větve tvoří širokou korunu. Stromy tak za několik let budou nejen dominantou v krajině, ale budou poskytovat stín, filtrovat a zvlhčovat vzduch a pomáhat tak zlepšovat životní podmínky. Zároveň však budou ještě několik let […]

V sobotu 6. dubna jsme uklidili Vochov a okolí

V sobotu 6. dubna jsme uklidili Vochov a okolí

Dobrovolníci strávili slunečné sobotního dopoledne sběrem odpadků podél cest ve Vochově a jeho okolí, za což náleží každému jednotlivci VELKÝ DÍK! Malé skupinky se rozešly ke hřbitovu, Za kanál směrem na Křimice, k čistírně odpadních vod, k řece Mži, na Dražka, další zamířily na cesty vedoucí do Kozolup, do Tlučné a Vejprnic. Během několika hodin dobrovolníci nashromáždili desítky pytlů plných […]

Nové ptačí budky Okrašlovacího spolku Vochov již zabydlují různé druhy sýkorek

Nové ptačí budky Okrašlovacího spolku Vochov již zabydlují různé druhy sýkorek

Na konci zimy vyrobili a umístili dobrovolníci z Okrašlovacího spolku Vochov nové ptačí budky. U některých pozorujeme sýkory modřinky, jiné si vyhlédly sýkory koňadry. Zároveň jsme po zimě uklidili krmítka, která sloužila ptactvu přes zimu. Rozmístěním ptačích budek pomáháme těm druhům ptactva, které si dutinu pro hnízdění netesají sami, ale hledají již existující dutiny. Vhodných dutin může být omezené množství, a […]

Krmítka Okrašlovacího spolku

Krmítka Okrašlovacího spolku

Okrašlovací spolek Vochov i letos umístil krmítka pro ptáčky, do kterých můžete sypat krmení. Přikrmovat můžeme od listopadu do března, při sněhové pokrývce a za velkých mrazů. Naopak na jaře a v létě mají ptáci potravy dost a na tuto dobu krmítka uklízíme. Pokud byste se chtěli stát patrony některého z našich krmítek a během zimy se starat o přikrmování, […]