Aktivity

Podzimní výsadba jabloní u cesty do remízu

V sobotu 5. listopadu 2022 vysadili dobrovolníci u cesty do remízu 17 jabloní.

Vysokokmenné jabloně věnoval Okrašlovací spolek obci Vochov. O realizaci tohoto projektu spolek usiloval od roku 2020. Až nyní našel tento projekt podporu obce a dobrovolníci mohli stromy pro obec vysázet. Aktivity spolku se v příštím roce zaměří na zalévání stromů, které za celou dobu své činnosti vysadil, a údržbu míst s lavičkami.

Děkujeme všem, kdo se na výsadbě podíleli, zastupitelům obce za přípravu místa a spolupráci při realizaci výsadby a všem dobrovolníkům za vynaložené úsilí při výsadbě v podmínkách ztížených předchozím deštěm.

Výsadba jabloní u cesty do remízu
Výsadba jabloní u cesty do remízu