Aktivity

V sobotu 6. dubna jsme uklidili Vochov a okolí

Ukliďme Vochov a okolí 2024

Dobrovolníci strávili slunečné sobotního dopoledne sběrem odpadků podél cest ve Vochově a jeho okolí, za což náleží každému jednotlivci VELKÝ DÍK! Malé skupinky se rozešly ke hřbitovu, Za kanál směrem na Křimice, k čistírně odpadních vod, k řece Mži, na Dražka, další zamířily na cesty vedoucí do Kozolup, do Tlučné a Vejprnic. Během několika hodin dobrovolníci nashromáždili desítky pytlů plných plastových lahví, plechovek, kapesníků a vlhčených ubrousků, skleněných lahví zejména od alkoholu, řadu kusů podlahových krytin, igelity, pneumatiku a další odpadky, které do přírody rozhodně nepatří. Okrašlovací spolek poskytl prostřednictvím nadace Ukliďme Česko pracovní rukavice a igelitové pytle. Likvidaci odpadu zajistila obec Vochov a společnost AVE. Všem, kdo se jakýmkoli způsobem zapojili, velice děkujeme.

Ukliďme Vochov a okolí 2024

Okrašlovací spolek Vochov se k celorepublikové akci Ukliďme Česko připojil již po páté. V minulosti nevynechal ani roky postižené pandemií nemoci COVID-19, kdy nebylo možné se scházet a dobrovolníci museli uklízet samostatně. Obáváme se, že i příští rok bude důvod se k úklidové akci připojit. Snad bude více lidí, kteří si uvědomí, že pokud donesli věc na dané místo, dokáží i obal odnést do koše nebo popelnice. Odhozené odpadky zkrátka do přírody ani obydlených míst nepatří.

DĚKUJEME, ŽE JSTE POMOHLI UKLIDIT VOCHOV A JEHO OKOLÍ.

Ukliďme Vochov a okolí 2024
Ukliďme Vochov a okolí 2024
Ukliďme Vochov a okolí 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.