Aktivity

Okrašlovací spolek propojuje sousedy – pěšina do Křimic, etapa II.

Okrašlovací spolek Vochov dokončil úpravu povrchu pěšiny Vochov-Křimice. Pěšina byla v celé délce srovnána do roviny, přesypána pískem a zhutněna. Písek vymezuje šířku a trasu pěšiny a počítá se s tím, že postupně proroste travou. Dále by měl pomoci udržet povrch bez bláta i v období dešťů. U břehu rybníka byla osazena lavička a v nejbližší době zde přibydou i nové stromy a keře.

Děkujeme tímto firmě Zemní práce Matějka s.r.o. za dopravu písku. Techniku pro zemní práce dodala sponzorsky firma Ipodlak s.r.o. Děkujeme také dobrovolníkům, kteří byli před zahájením prací otestováni a dodržovali veškerá bezpečností opatření.

Kde je vůle, tam je cesta. Děkujeme všem, díky nimž můžeme pěšinu využívat.