Aktivity

Úprava zeleně v okolí kapličky

Se souhlasem pana starosty upravil o Velikonocích Okrašlovací spolek Vochov křoviny kolem kapličky. Cílem této úpravy bylo snížit a omladit živý plot tak, aby i v budoucnu vypadal hezky a tvořil spolu s kapličkou důstojnou dominantu návsi.

Že není lidem, kteří ve Vochově žijí, jedno, jak společná prostranství vypadají, dokazuje tento případ. Po zahájení prací se přidali další obyvatelé z přilehlých domů a zapojili se též do úklidu. Dohodli jsme se, že požádáme obecní úřad o svolení, abychom mohli upravit i širší okolí kapličky – uklidit nepořádek, odstranit odumřelé kořeny, dosít chybějící trávu a třeba i vysadit pár nových keřů, které by prostoru zcela jistě prospěly.

Děkujeme všem, kteří pomáhali, a věříme, že se na místě brzy shledáme i s dalšími dobrovolníky.