Aktuality

Okrašlovací spolek propojuje sousedy – cesta Vochov Kozolupy

Jak již víte, letošním mottem spolku je propojovat sousední obce. Jednou z nejvíce frekventovaných cest zejména pro nás z Vochova je polní cesta mezi Vochovem a Kozolupy. Cesta již přes četné díry a výmoly nebyla úplně komfortní pro pěší ani cyklistické výlety. Ve spolupráci s obecním úřadem Kozolupy se podařilo cestu provizorně opravit. Prosíme všechny uživatele cesty, aby byli ohleduplní a cestu zbytečně neničili nevhodným chováním. Respektujme prosím i zemědělce hospodařící na okolních polích a nevstupujme na zemědělskou půdu.

Děkujeme všem, kteří umožnili tuto opravu zrealizovat, zejména paní starostce Kozolup. Na této cestě se můžeme v budoucnu těšit na velké změny, na kterých se pracuje, a věříme, že se podaří naplnit 🙂