Aktivity

Ukliďme si za humny, ukliďme Vochov

Okrašlovací spolek Vochov a Vochomůrky se připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko. Jarní úklid se uskutečnil 27. 3. 2021 a kvůli nepříznivé epidemiologické situaci bylo nutné jej pojmout jako individuální nebo rodinnou procházku.

Z toho důvodu byly v obci nainstalovány 3 pytlomaty, kde byly k dispozici rukavice a igelitové pytle na odpad. Ze stejných míst jsme pak nevytříděné odpadky sváželi a zlikvidovali ve spolupráci s externím partnerem (obec Vochov se rozhodla po dobu trvání pandemie akci nepodpořit). Děkujeme, že jste dbali bezpečnostních pokynů při sběru odpadků a respektovali doporučená protiepidemiologická opatření.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se se zapojili. O tuto velkou hromadu odpadků je nyní naše okolí hezčí. Děkujeme!