Kříž sv. Vojtěcha

Nejprve Vás seznámíme s historií sochy sv. Vojtěcha a dále stručně představíme osobu sv. Vojtěcha, pražského biskupa a mučedníka.

Kříž sv. Vojtěcha

Původní socha sv. Vojtěcha byla zřejmě dílem slavného barokního sochaře Lazara Widemanna. Ten okolo roku 1740 působil na křimickém panství a je také autorem výzdoby kostela ve Vejprnicích nebo známé jezdecké sochy sv. Jiří na zámku v Křimicích.

Socha sv. Vojtěcha bývala umístěna na křižovatce cest nad vochovským lesíkem směrem na Myslinku. Do dnešních dnů se dochoval pouze její podstavec. Socha samotná byla bohužel koncem sedmdesátých letech minulého století zničena. O zachování podstavce se zasloužili vochovští občané Václav Sládek a Václav Rada. Podstavec byl v dubnu 2022 Okrašlovacím spolkem Vochov přemístěn z parčíku v centru obce zpět na původní místo a použit pro novou instalaci.

Design nové plastiky navrhl Radek Popelka. Plastika odkazuje na vojtěchovskou symboliku. Do jednoduchého tvaru připomínajícího pohanský kříž jsou vyřezány nejznámější ikonografické atributy: svatý Vojtěch, který bývá zobrazován jako biskup s berlou. Ta je na plastice doplněná v dolní části obrysem vesla, kterým byl Vojtěch udeřen pohanským Prusem. Zdvojená plastika symbolizuje provázání osudů svatého Vojtěcha s jeho bratrem svatým Radimem. Radim byl Vojtěchovým nerozlučným druhem na cestách, byl svědkem Vojtěchovy mučednické smrti a sám byl Prusy zajat. Číslo na podstavci pak připomíná svátek sv. Vojtěcha, tedy den Vojtěchova skonu – 23. dubna 997, kdy Vojtěch končí svou životní pouť mučednickou smrtí ve věku asi jedenačtyřiceti let.

Na technickém řešení se kromě autora podíleli členové Okrašlovacího spolku Vochov Jan Linhart, Jan Svejkovský a Jan Altman. Finální plastiku zhotovila společnost RUML Industry. Socha byla odhalena 23. dubna 2022, na svátek sv. Vojtěcha. Obnovené soše požehnal pan farář Igor Bibko. 

Obnova sochy sv. Vojtěcha

Sv. Vojtěch

(* v Libici – † 23. dubna 997 Prusko)

Sv. Vojtěch byl druhým pražským biskupem a je spolu se sv. Václavem patronem české země.

Vojtěchova cesta životem nebyla zdaleka jednoduchá. Přestože pocházel z významného rodu Slavníkovců, rozhodl se pro skromný život blízký křesťanským ideálům. Byl vzdělaný, vystupoval proti mnohoženství, obchodu s otroky nebo alkoholismu. Ve svém přesvědčení byl neústupný a ani po výhružkách neopustil Prusko, kde hlásal křesťanskou víru, což se mu však stalo osudným.

Blízko měl ke svému bratru Radimovi, se kterým putoval po Evropě. Poté, co po šestileté biskupské službě z ní v roce 989 se souhlasem papeže vystoupil, žili jako mniši v Itálii. Po návratu do Čech, založili v Praze významný benediktinský klášter. Historické prameny uvádí, že cestou z Itálie působili také jako mniši nějaký čas na území dnešní Plzně a v blízkém okolí.   

Sv. Vojtěch bývá zobrazován v biskupském oděvu s biskupskou mitrou a biskupskou berlou. Šípy, kopí nebo veslo či pádlo jsou znaky jeho mučednické smrti. V historických pramenech také najdeme jeho podobu jako mnicha s kutnou, holí a knihou. Sv. Vojtěch je pochován v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. 

Úkol pro každého, kdo rád maluje – zkusíte si namalovat některý ze symbolů spojených se sv. Vojtěchem? Podařilo se? Zde je možné si stáhnout omalovánku sv. Vojtěcha. Odpovědět na otázky spojené s hádankou nebude jistě obtížné!

Kříž sv. Vojtěcha není jediným místem spojeným s tímto patronem. Vejprnicím dominuje kostel sv. Vojtěcha, ve kterém se pravidelně konají bohoslužby, a v Křimicích byla vystavěna kaplička sv. Vojtěcha. Městský obod Plzeň 5 – Křimice pořádá pochod po těchto místech nazvaný Svatovojtěšský trojúhelník. V roce 2024 se tento pochod koná 28. dubna 2024.

Sv. Vojtěch v kapličce sv. Vojtěcha v Křimicích