Aktivity

Sbírka Okrašlovacího spolku

Sbírka Okrašlovacího spolku na pokračování výmalby v tunelu, tvorbu a instalaci naučné stezky skončila v listopadu. Podařilo se vybrat 15 300 Kč. Srdečně děkujeme, že jste přispějeli nebo se zapojíte do samotné realizace.

Také děkujeme Nadaci Via, která sbírku zprostředkovala, a Okrašlovacímu spolku Vochov darovanou částku zdvojnásobí.

Děkujeme.