Aktivity

Sbírka Okrašlovacího spolku

Sbírka Okrašlovacího spolku na pokračování výmalby v tunelu, tvorbu a instalaci naučné stezky končí v listopadu. Děkujeme, že přispějete nebo se zapojíte do samotné realizace.

Adresa, kde je možné přispět: https://www.darujme.cz/tutentunel

Dárci je při platbě obratem vystaveno potvrzení o daru. Nadace Via Okrašlovacímu spolku darovanou částku zdvojnásobí.

Děkujeme.