Aktivity

Tůten Tůnel aneb Vochované společně ztvárnili historii obce

Okrašlovací spolek Vochov připravil nový projekt, který jsme nazvali „Tůten Tůnel aneb Vochované společně ztvární historii obce.“ V rámci projektu dobrovolníci vymalovali tunel pod železniční tratí a na části plochy ztvárnili nástěnnou malbu. Téma navrhl a předlobu pro malbu vytvořil bývalý kronikář a autor knihy o historii Vochova pan Radek Popelka.

Mural v železničním tunelu v obci Vochov

Hlavní práce probíhaly o víkendu 23. a 24. září za účasti členů spolku a širové veřejnosti. Malba byla představena veřejnosti v neděli 24. září 2023 od 14 hodin, na kdy členové spolku připravali výstavu o vzniku díla a výtvarnou dílnu pro děti. Nechybělo jako vždy ani výborné občerstvení. Toto setkání bylo zároveň příležitostí pro poděkování všem, kdo se přímo zapojili nebo projekt jinak podpořili.

Sousedské setkání při představení nástěnné malby veřejnosti

Samotná nástěnná malba je koncipovaná jako pohled na významné události v obci – ze současnosti do pravěku, kdy pomyslný reflektor našeho zkoumání je upřen na člověka, který načrtává na stěnu jeskyně podobu sošky Venuše (významný nález v intravilánu obce). Tento výjev je doplněn barevnými obtisky rukou dětí, díky nimž jsme propojili minulost s budoucností.

Tento projekt vznikal za finanční podpory Nadace Via programu Místo, kde žijeme. Dozvědět se o něm Vy nebo Vaši známí mohli také z akce Otevřené ateliéry, do které jsme se rádi zapojili a díky které o nás informovala média včetně Českého rozhlasu.

Na tento úspěšný projekt bychom nyní rádi navázali jednak další malbou v tunelu, stylizovanou mapou Vochova, a dále naučnou stezkou vysvětlující podrobněji jednotlivé historické události. Podpořit další projekty spolku můžete do konce listopadu prostřednictvím portálu: https://www.darujme.cz/tutentunel.

Výstava – jak vznikal projekt Tůten Tůnel

Plakát ke stažení ve formátu pdf ZDE.