Aktuality

Nová lavička Okrašlovacího spolku Vochov

Cyklistům i pěším již slouží nová lavička s krásným výhledem na Kozolupy. Lavičku připravil Okrašlovací spolek Vochov a umístil spolu s dobrovolníky na křižovatku cest vedoucích do Kozolup, Myslinky a Tlučné. Velké poděkování patří také majitelům pozemku, rodině Huclových, s jejichž souhlasem jsme lavičku umístili.