Aktivity

Rozšíření zahrady mateřské školy a zpřístupnění její části veřejnosti

Členové Okrašlovacího spolku Vochov se od jara aktivně zapojují do projektu rozšíření zahrady mateřské školy Vochov a vytvoření komunitní zahrady přístupné veřejnosti.

Během pozdního jara dobrovolníci uklízeli přilehlé prostory zahrady mateřské školy, na kterých se nacházely hromady navezeného stavebního materiálu. V další fázi mohl být zbudován plot a nyní na konci léta byla usazena branka mezi jednotlivými částmi zahrad. Na nové zpevněné ploše je umístěno ohniště s přírodním sezením. Radost nám dělá hmyzí hotel, na který jsme použili po domluvě s pracovníky Povodí Vltavy staré dřevo od řeky Mže. Okrašlovací spolek Vochov také věnoval mateřské škole javor, který bude poskytovat na zahradě školky stín.

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a odvedenou práci.