Aktuality

Informace o vzniku nového spolku ve Vochově

Jak jistě víte, letos na podzim nás čekají volby do místního zastupitelstva. Několik členů Okrašlovacího spolku se rozhodlo do těchto voleb aktivně zasáhnout a hodnoty a cíle, které jako spolek zastáváme, prosadit i na zdejším obecním úřadu.

„Spojili jsme se s dalšími lidmi i mimo Okrašlovací spolek, kteří aktivně ve svém volném čase přispívají k rozvoji obce, a založili spolek Sdružení občanů Vochova, z.s., zkráceně SOVa. Při své práci chceme mimo jiné využívat navázané vztahy s okolními obcemi a realizovat projekty, které jsou zejména svým rozsahem již nad rámec Okrašlovacího spolku Vochov.“ Jan Altman, předseda Okrašlovacího spolku.

 Více o Sdružení občanů Vochova, kandidátech a programu se dozvíte na webových stránkách www.sovavochov.cz.

Sdružení občanů Vochova
Okrašlovací spolek Vochov