Aktivity

Slavnostní odhalení a požehnání sochy sv. Vojtěcha

Okrašlovací spolek Vochov obnovil sochu sv. Vojtěcha dle návrhu Radka Popelky a uspořádal slavnost na její odhalení a požehnání.

V sobotu 23. dubna, na svátek sv. Vojtěcha, odhalila paní starostka a poslankyně Michaela Opltová a předseda Okrašlovací spolku Vochov Jan Altman obnovenou sochu sv. Vojtěcha. Slavnostní události se účastnili občané obou sousedních obcí, Kozolup a Vochova, a další významní hosté. Událostí provázel Jiří Hlobil, který této příležitosti věnoval svoji báseň. Vřelá slova zazněla od pana Pavla Plice, výkonného ředitele RUML Industry s.r.o., a v neposlední řadě obnovené soše požehnal pan farář Igor Bibko.

Původní socha sv. Vojtěcha byla zřejmě dílem slavného barokního sochaře Lazara Widemanna. Ten okolo roku 1740 působil na křimickém panství a můžeme připomenout například jeho výzdobu kostela ve Vejprnicích nebo známou jezdeckou sochu sv. Jiří v zámku v Křimicích. Socha sv. Vojtěcha bývala umístěna na křižovatce cest nad vochovským lesíkem směrem na Myslinku. Do dnešních dnů se dochoval pouze podstavec; socha samotná byla bohužel zničena (zřejmě v padesátých letech minulého století). 

Poděkování za uchování alespoň části původní sochy a za následnou obnovu patří celé řadě lidí. O zachování podstavce se zasloužili Václav Sládek a Václav Rada. Podstavec byl v dubnu 2022 Okrašlovacím spolkem Vochov přemístěn z vochovského parčíku zpět na původní místo a použit pro novou instalaci. Za pomoc s citlivou manipulací s kamenem a jeho bezpečné přemístění děkujeme panu Miloslavu Šnajdrovi.

Design plastiky navrhl člen Okrašlovací spolku Vochov Radek Popelka. Na technickém řešení se kromě autora podíleli Jan Linhart s Janem Svejkovským a Janem Altmanem. Finální plastiku zhotovila společnost RUML Industry, s. r. o.

Plastika odkazuje na vojtěchovskou symboliku. Do jednoduchého tvaru připomínajícího pohanský kříž jsou vyřezány nejznámější ikonografické atributy: svatý Vojtěch bývá zobrazován jako biskup, tedy s berlou; ta je na naší plastice doplněná v dolní části obrysem vesla, kterým byl Vojtěch udeřen pohanským Prusem.

Plastika je zdvojená, což má symbolizovat provázání osudů svatého Vojtěcha s jeho bratrem svatým Radimem. Radim byl Vojtěchovým nerozlučným průvodcem na jeho cestách, byl svědkem Vojtěchovy mučednické smrti a sám byl Prusy zajat.   

Číslo na podstavci pak připomíná nejen den slavnostního odhalení nové instalace, ale i svátek sv.Vojtěcha, tedy den Vojtěchova skonu – 23. dubna 997, kdy Vojtěch končí svou životní pouť mučednickou smrtí ve věku asi jedenačtyřiceti let.