Aktivity

Svěcení zvoničky dne 3.10.2021

Na okraji obce, v místech, kde se říká „u viaduktu Za kanálem“ nyní vzhlíží nová zvonička. Zvoničku, která byla slavnostně posvěcena 3. října 2021, postavil Okrašlovací spolek Vochov. Tato zvonička byla vystavěna jako symbol víry, jako poděkování za sílu překonat pohromu COVID-19 a jako uctění památky obětí této pandemie.

Nápad na postavení zvoničky v obci vznikl v době pandemie nemoci COVID-19. Autorem projektu zvoničky je Jan Popelka, student fakulty designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské univerzitě v Plzni.

Technické zpracování zvoničky provedl Jan Linhart, odborně konzultoval Jan Šmejkal.

Zvoničku vyrobila firma RUML Industry. Zvon odlila slévárna Libenia Plzeň.

Zvonička byla vysvěcena u příležitosti Památky svatých andělů strážných za přítomnosti zástupců římskokatolické církve dne 3.10.2021. Za slunečného počasí se sešli lidé z Vochova, Křimic, Kozolup, Plzně a dalších okolních obcí. Hosty uvítal milým slovem Jiří Hlobil, který přednesl svoji báseň, pan farář Bibko vedl celý obřad a na závěr Jan Altman poděkoval všem, kdo se na zvoničce podíleli a kdo přišli přátelské setkání.

Pozvánka ve formátu pdf je dostupná ke stažení ZDE.

Příspěvek Diecéze plzeňské s fotografiemi Václava Beneše si můžete prohlédnout ZDE.

A jak zvonička postupně vznikala?