Aktivity

Okrašlovací spolek Vochov propojuje sousedy

Jedním z hlavních letošních projektů spolku je obnova a vytváření nových cest, které nás propojí se sousedními obcemi.

Prvním takovým projektem je stezka spojující Vochov a Křimice. S laskavým souhlasem majitelů pozemků, rybářského svazu Křimice, pana Lobkowicze a za pomoci obecního úřadu Křimice začala příprava nové pěšiny, která propojí Vochov s Křimicemi. Stezka vede od viaduktu „za kanálem“, přes hráz rybníka u silnice, dále kolem křimického hřbitova odkud pokračuje chodník do centra Křimic. Cesta významně zkrátí vzdálenost mezi obcemi pro pěší, cyklisty i pejskaře v bezpečné vzdálenosti od frekventované silnice. V nejbližší době dojde k úpravě povrchu, abychom se zde nebrodili v blátě, a přibudou informační cedule.

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají tento projekt i přes složitou epidemiologickou situaci realizovat, a zároveň prosíme všechny současné i budoucí uživatele o respektování obecných pravidel vzájemné ohleduplnosti, ochrany přírody a majetku druhých.

Přejeme všem šťastnou cestu!