Aktivity

Zastavení u Mže – Od myšlenky k realizaci

Během nelehkých dní koronavirové pandemie vznikala na břehu řeky Mže nová místa k odpočinku, která jsme pojmenovali Zastavení u Mže. Uskutečnění prvotní myšlenky bylo možné jen díky sponzorům a dobrovolníkům. Hlavním sponzorem projektu Zastavení u Mže se stala Nadace ČEZ, která finančně podpořila výsadbu šesti nových stromů.

Na podzim 2019 jsme představili plán projektu, aniž by někdo z nás tušil, za jakých podmínek jej budeme na jaře realizovat. Plán okrášlit okolí řeky Mže dostal prioritu před ostatními projekty z mnoha důvodů. Tuto oblast vyhledává stále více lidí při procházkách, rekreačním běhu nebo jízdě na kole. Polní cesty propojují přilehlé obce – Kozolupy, Malesice, Město Touškov a Křimice. Staré stromy podél řeky, mnohdy poškozené vichřicí a jinými vlivy, čekají na svoji postupnou obnovu.

Vyhlášení Nouzového stavu vládou ČR v březnu 2020 bylo pro všechny šokující. V prvních dnech se lidé směli pohybovat mimo svá obydlí pouze v rouškách a mnozí ani příliš nevycházeli. Nejbližší okolí se stalo pro lidi hlavním životním prostorem a pobyty venku jedním ze zdrojů radosti. Za těchto okolností jsme nepřestávali věřit, že při dodržení všech omezení projekt Zastavení u Mže na jaře dokončíme.

Důležitým milníkem projektu bylo získání finanční podpory od Nadace ČEZ v rámci projektu Stromy 2020 určené pro výsadbu 4 dubů a 2 jeřábů v celkové výši 21 126 Kč. Podporu nadace jsme neztratili ani při trvajících přísných opatřeních Nouzového stavu, čehož si vážíme.

Kromě nově vysazených stromů byly do blízkosti dubů umístěny dvě masivní lavičky a mezi jeřabiny hmyzí hotel. Z laviček je výhled na tok řeky i do údolí, jeřabiny s hmyzím hotelem se staly novým prvkem v krajině mezi poli. Za materiální pomoc při realizaci této části projektu bychom rádi poděkovali Minibagru-Vochov, RUML Industry s.r.o. a IPODLAK s.r.o. 

Dosud nezmíněným pozitivem tohoto projektu je možnost navázat na nově vybudovaná místa dalšími projekty, díky kterým by v budoucnu mohl vzniknout vycházkový okruh nebo herní místa pro děti. Nové nápady přibývají a jsme za ně moc rádi. Také věříme v zachování přízně podporovatelů tohoto projektu a v další spolupráci. V neposlední řadě patří dík všem, kteří se o zasazené stromy starají a v horkých dnech stoupají po strmých březích řeky s vodou, aby stromy zalili. Díky všem.