Aktivity

Zastavení u Mže – osazení laviček a hmyzího hotelu

Zastavení u Mže jsme za pomoci členů spolku doplnili o dvě nové lavičky a hmyzí hotel! Lavičky jsou masivní, umístěné mezi dvojice dubů u řeky, na kterou je odtud krásný výhled, stejně jako do okolní krajiny. Hmyzí hotel byl za podpory dětí členů spolku opatřen nezbytnými otvory pro hmyz a osazen mezi jeřabiny u polní cesty od továrny na Malesice.

Za podporu, která byla pro realizaci tohoto projektu zásadní, děkujeme společnosti RUML Industry s.r.o., která vyrobila a darovala Okrašlovacímu spolku Vochov kovové nohy k lavičkám, a společnosti IPODLAK s.r.o., která poskytla dřevěné hranoly jak pro lavičky, tak pro hmyzí hotel.

Projektem Zastavení u Mže jsme přispěli k okrášlení okolí Mže, o které se dlouhodobě snaží i okolní obce. Do budoucna vidíme možnosti, jak na tento projekt navázat a rozšířit jej například v naučnou stezku nebo o další zázemí pro hmyz či ptactvo doplněné o výsadbu nových stromů.

Děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům tohoto projektu za jejich přispění, díky kterému umožnili první projekt v okolí řeky Mže úspěšně zrealizovat.