Aktivity

Zastavení u Mže – nový projekt Okrašlovacího spolku vznikající za podpory Nadace ČEZ

Projekt jarního sázení, který jsme jen v hrubých obrysech nastínili na výroční schůzi, nyní získává nejen konkrétní podobu, ale také finanční podporu od Nadace ČEZ.

Projekt Zastavení u Mže vznikne v bezprostřední blízkosti meandru řeky Mže. V této oblasti potkáváme čím dál více lidí na procházkách, při jízdě na kole, nebo při běhu. Zároveň se jedná o oblast intenzivně zemědělsky obdělávanou bez výrazné obnovy zeleně v posledních letech. Naším cílem je přispět do této krajiny výsadbou několika solitérních stromů v druhové skladbě jeřáb ptačí a dub letní tak, aby zapadly do místního rázu krajiny.

Díky příspěvku od Nadace ČEZ ve výši 21 126 Kč budeme schopni pokrýt 85 % nákladů připravovaného projektu. Tato částka bude použita na nákup sazenic stromů, kotevních prvků a ochranných prvků nově zasazených stromů. 

Tato nově vzniklá stanoviště bychom chtěli doplnit dvěma lavičkami a hmyzím hotelem. Hmyzí hotel nahrazuje přírodní prostor, do kterého se může uchýlit hmyz, nejčastěji samotářské včely. Tyto včely neútočí a v krajině patří mezi významné opylovače. Kromě samotářských včel zde mohou najít úkryt i jiní opylovači, jako jsou motýli a pestřenky, zlatoočka, berušky nebo škvoři.

Náš jarní projekt byl naplánován do doby a do podmínek, které si nikdo z nás nepřál. Projekt bychom chtěli přesto zrealizovat pro radost nás všech. Abychom se mohli společně zapojit alespoň virtuálně, chtěli bychom sdílet fotky zachycující proměnu Zastavení u Mže v nejbližších týdnech. Jak napsala jedna z našich členek: „Přiložíme oko k dílu!“