Informace

OTEVŘENÝ DOPIS zastupitelům obce od občanů Vochova

Vážení spoluobčané,

rádi bychom Vás informovali, že dnes, 21.2.2020, byl na obecní úřad ve Vochově doručen „Otevřený dopis občanů obce Vochov k další plánované výstavbě v obci,“ který 295 z Vás podpořilo svými podpisy.

Současně jsme požádali zastupitele o přijetí našich zástupců na nejbližší pracovní schůzce, která bude předcházet nejbližšímu veřejnému jednání. Na veřejném jednání jsme požádali o rozpravu s občany k tomuto tématu dříve, než bude hlasováno o schválení další výstavby v naší obci.

O odpovědi obecního úřadu Vás budeme informovat na webových stránkách a na facebooku.

Otevřený dopis vznikl v reakci na ohlasy mnoha lidí v obci. Cílem tohoto otevřeného dopisu je vyjádření názoru na překotný rozvoj obce a s tím spojených obav jejích obyvatel.

Tyto obavy se týkají zejména infrastruktury obce, ale také hustoty místní zástavby a důsledky s tím spojenými. Dopis podepsali obyvatelé Vochova, kteří se s jeho zněním ztotožňují. Tento dopis byl zvolej jako jedna z cest, jak zprostředkovat zastupitelům obce názor jejích občanů.

Text dopisu si můžete přečíst zde.