Aktivita

Okrašlovací spolek Vochov vznikl v roce 2019 s cílem vyvíjet činnost, iniciovat podněty a reagovat na dění v oblastech:

  • Ochrana přírody a krajiny
  • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana veřejného zdraví
  • Tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy
  • Ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu
  • Ochrana zeleně v obci

Stanovy Okrašlovacího spolku jsou k nahlédnutí zde.

Okrašlovací spolek je neziskovou organizací, která získává své prostředky z grantů, dotací a darů. Činnost spolku je možné podpořit zasláním finančního daru na transparentní účet 2501712566/ 2010.