Aktivity

Kam zmizela lípa z Nové cesty?

Chcete jít po stopách lípy svobody, která rostla u odpočívadla na Nové cestě? Vydejte se po cestě za hřištěm směrem na Myslinku na místo, kde se říká U Vojtěcha. V těchto místech stávala socha Svatého Vojtěcha, patrona České země.

Proč se lípa, kterou vysadila obec v roce 2019 na připomenutí událostí 17. listopadu, musela stěhovat? Obec Vochov prodala celý tento pozemek u Nové cesty a Okrašlovací spolek byl požádán, ať lípu urychleně přesadí. Zvolené místo bylo odsouhlaseno obcí a lípa se stěhovala na nepřehlédnutelné místo s krásným výhledem.

U Vojtěcha

Děkujeme vlastníkům pozemku – obci Kozolupy, paní starostce Ing. Opltové a rodině Huclových za to, že nám umožnili lípu zasadit na místo s historickou pamětí. Děkujeme také za nabídnutou pomoc při akci, v rámci které byla také zpřístupněna cesta remízkem v celé délce a ve stínu třešně osazena lavička.