Aktivity

Podzimní aktivity Okrašlovacího spolku Vochov

V rámci aktivit Okrašlovacího spolku, které byly plánované na letošní podzim, jsme realizovali osazení nové lavičky a na pole rozmístili nové berličky pro dravce.

S laskavým souhlasem vlastníka jsme mohli osadit novou lavičku u cesty ke hřbitovu, která patří mezi oblíbené vycházkové trasy nejen cestou na vochovský hřbitov. Udržování čistoty v okolí lavičky bude tím nejlepším způsobem, jak projevit díky vlastníku pozemku a sponzorům nové lavičky.

Stejně jako vloni jsme i letos umístili na pole berličky pro dravce. Oproti minulému podzimu jsme přidali několik bidýlek na pole u řeky Mže, kde ve stromech podél silnice také hnízdí řada dravců. Dřevěná bidýlka byla tradičně umisťována na pole, aby sloužila dravcům v zimních měsících k číhané na svoji kořist. Vytváření prostředí a ochrana přirozeného prostředí, ve kterém se se přirozeným predátorům myší a hrabošů daří, je alternativou k plošnému používání jedů na hubení přemnožených hlodavců. Na jaře, kdy bidýlka již nebudou plnit svoji funkci, je opět uklidíme pro příští rok.

Plánem, který se nepodařilo v letošním roce uskutečnit, bylo doplnění řady ovocných stromů z Vochova směrem k remízu na Vejprnice. K tomuto účelu jsme zajistili 15 kusů vysokokmenných jabloní, které by doplnily stávající již letité stromy a přispěly by tak k postupné obnově stromů podél polní cesty. Obec Vochov – vlastník pozemku – vydala zamítavé stanovisko s odůvodněním, že se jedná o komunikaci III. třídy, ve které je věcné břemeno spol. ČEZ, a v okolí cesty je orná půda. Obec Vochov bude žádat Odbor dopravy a Životního prostředí, zdali je možno udělit s výsadbou souhlas. Byli bychom velice rádi, kdyby se obec Vochov možnostmi obnovy aleje ovocných stromů k remízu dále zabývala, a pokud by své stanovisko změnila, budeme se rádi na obnově aleje podílet.

Jednou z plánovaných akcí na jaro příštího roku je národní akce  Ukliďme Česko, která by se měla konat v sobotu 27. března 2021.