Aktivity

Vztyčení výročního kříže při příležitosti 200 let kaple sv. Anny

Před dvěma sty lety byla postavena na vochovské návsi kaple zasvěcená svaté Anně. Od té doby je na svátek této světice každoročně konána pouť. Okrašlovací spolek Vochov si připomněl toto výročí vztyčením výročního kříže v prostranství před kapličkou.

Pamětní nebo výroční kříže jsou nejčastější drobnou kulturní památkou v české/evropské krajině. Tradičně odkazují na nějakou významnou událost vztahující se k danému místu, a zároveň – v obecné rovině – symbolizují jednotu a usmíření.

Na tento projekt lze finančně přispět zasláním částky na transparentní účet: 2501712566/ 2010 s uvedením „kapličky sv. Anny“ do zprávy pro příjemce platby. Potvrzení o daru Vám rádi zašleme.